Κυριακή, 23 Νοεμβρίου 2008

Φράσεις στα λατινικά

Προσκαλείστε και προκαλείστε να διαγωνιστείτε στη μετάφραση/παράφραση των επόμενων φράσεων στα λατινικά.
Πετυχημένη και ακριβέστερη απάντηση θεωρείται εκείνη που, όπου είναι δυνατόν, θα αναφέρει και το πρόσωπο που έχει διατυπώσει τη σχετική φράση ή θα εντοπίσει το ειδικό επικοινωνιακό πλαίσιο στο οποίο η λατινική φράση σήμερα χρησιμοποιείται.
Latin Phrases
View SlideShare presentation or Upload your own.

Δεν υπάρχουν σχόλια: