Τρίτη, 13 Ιανουαρίου 2009

Το κείμενο αυτό, όπως έχουμε πει, θα το παρουσιάσουν στην τάξη η Αντωνία, η Καλλιρρόη και η Βασιλική και θα το συζητήσουμε όλοι μαζί στη συνέχεια. Η παρουσίασή του θα αναρτηθεί στο ιστολόγιο προσεχώς. Δυστυχώς το κείμενο της Φωτεινής, του Παναγιώτη και του Άρη, το οποίο επίσης θα απρουσιάσουν από κοινού στην τάξη, δεν υπάρχει σε ηλεκτρονική μορφή. Ωστόσο θα αναρτηθεί και η δική τους παρουσίαση στο ιστολόγιο.
Mantitheos
View SlideShare document or Upload your own.

Αντωνυμίες

Οι αντωνυμίες στο μάθημα των λατινικών (με τα ΝΑΙ & τα ΟΧΙ), μετά τη συμφωνία μας ενόψει της εξέτασης.

Antonymies
View SlideShare presentation or Upload your own.