Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2008

Ενόψει της άσκησης στην Εισαγωγή του Επιταφίου

Το αρχείο με τις ερωτήσεις Εισαγωγής στον Επιτάφιο βρίσκεται εδώ. Έχει επίσης δημοσιευτεί, και βρίσκεται στο αρχείο, της 16ης Οκτωβρίου. Μπορείτε επομένως να το εντοπίσετε και εκεί (βλ. δεξιά την "αρχειοθήκη ιστολογίου").

Τα σχήματα λόγου


Συστηματικές πληροφορίες για τα σχήματα λόγου που συζητήσαμε στο μάθημα των Ρητορικών κειμένων μπορείτε να βρείτε σε αυτόν τον δεσμό. Οι πληροφορίες αντλούνται από το σχολικό συντακτικό της αρχαίας ελληνικής γλώσσας. Στην αγγλική γλώσσα υπάρχει ένας χρήσιμος τόπος με το λεξιλόγιο αντιπροσωπευτικών ρητορικών όρων εδώ.