Πέμπτη, 25 Σεπτεμβρίου 2008

Πολιτικοί θεσμοί και ρητορική


Στην Εισαγωγή για τα Ρητορικά κείμενα συζητήσαμε για αντιπροσωπευτικούς πολιτικούς θεσμούς της κλασικής Αθήνας (την Εκκλησία του Δήμου, την Ηλιαία, τη Βουλή). Οι χώροι αυτοί υποδέχτηκαν τα διάφορα είδη ρητορικού λόγου. Μπορούμε να ανατρέξουμε στην Αρχαιολογία της πόλης των Αθηνών καθώς και στην πολιτική της κλασικής Αθήνας (ενότητα πολιτεύματα), προκειμένου να ενημερωθούμε με κείμενα και φωτογραφίες για τις σημαντικές αυτές τοποθεσίες.

Για τις πλάγιες ερωτήσεις

Ενδιαφέρουσα παρουσίαση των πλάγιων ερωτήσεων από τον συνάδελφο Παναγιώτη Αγαπητό, που συναντήσαμε στο αδίδακτο κείμενο του Λυσία, περιέχονται στο λογισμικό παρουσίαση (power point) από αυτό το σημείο.