Σάββατο, 24 Ιανουαρίου 2009

τί τηνικάδε αφίξαι, ω Κρίτων;
Η ανακοίνωση αυτή είναι για την Ελίνα και την Ιφιγένεια (του Β1 Θ), που θα πάρουν μέρος στον 8ο διαγωνισμό στα αρχαία ελληνικά. Μπορείτε να εντοπίσετε σχετικές πηγές (γενικές πληροφορίες για τον Πλάτωνα, το αρχαίο κείμενο, τη μετάφραση, ή τα σχόλια για τον Κρίτωνα) στο μέρος με τίτλο "8ος διαγωνισμός στα αρχαία ελληνικά", που βρίσκεται στο δεξιό μέρος του ιστολογίου. Οι πηγές θα εμπλουτίζονται συνεχώς. Πρόσθετο έντυπο υλικό, με γραμματοσυντακτική ανάλυση του πλατωνικού διαλόγου και ερμηνευτικές παρατηρήσεις, θα δοθούν από τον συνάδελφο Σωτήρη Κόνδη. Αν έχετε κάποια απορία, μπορείτε να στείλετε μήνυμα. Διαφορετικά, στο σχολείο...