Τετάρτη, 25 Απριλίου 2012

Ξενάγηση στην Ακρόπολη (σχέδια)Άσκηση


Εντοπίστε στο διαδίκτυο ποια είναι τα επόμενα οικοδομήματα που φέρουν την επίδραση του Παρθενώνα. Δημιουργήστε μια δική σας παρουσίαση στην οποία θα βάλετε:

α) τη σχετική εικόνα που θα εντοπίσετε στο διαδίκτυο,

β) μια λεζάντα κάτω από την εικόνα του κτηρίου με την ονομασία του

γ) σύντομα σχετικά σχόλια.

d) Όταν δημιουργήσετε την παρουσίασή σας θα την αναρτήσετε στον φάκελό σας στο wiki του μαθήματος.

Ακρόπολη (κείμενα, βίντεο & δεσμοί)

Ακρόπολη ~ Η μηχανή του χρόνου (1ο μέρος)


Ακρόπολη ~ Η μηχανή του χρόνου (2ο μέρος)
ΔΕΣΜΟΙ


Η ζωοφόρος του Παρθενώνα

Τοπογραφικά ζητήματα της Ακρόπολης

Αρχαιολογία της πόλης των Αθηνών

Το Αναστηλωτικό Έργο στην Ακρόπολη

The Ancient City of Athens

Μουσείο Ακρόπολης