Τρίτη, 14 Οκτωβρίου 2008

Οι Τριάκοντα Τύραννοι
Μπορείτε να συντάξετε το κείμενό σας για το καθεστώς των τριάκοντα τυράννων, χρησιμοποιώντας και τις επόμενες πηγές:
1. Το τέλος των τριάκοντα
2. Ο πελοποννησιακός πόλεμος
3. Ο ηγέτης των δημοκρατικών Θρασύβουλος
4. Θηραμένης

Λυσίας, "Υπέρ Μαντιθέου" 1-3 & 3-4Μπορείτε να κατεβάσετε τις ερωτήσεις για την ενότητα 1-3 του Λυσία "Υπέρ Μαντιθέου" κάνοντας κλικ εδώ. Επίσης, οι ερωτήσεις για την ενότητα 4-5 περιέχονται σε αυτό το σημείο.