Τρίτη, 2 Απριλίου 2013

ΑΡΧΑΙΑ ΑΓΟΡΑ_2


Η ΘΟΛΟΣ

Η Θόλος χτίστηκε το 470 με 465 περίπου π.Χ. Είχε κυκλικό σχήμα και ήταν πολύ σημαντικό διοικητικό κτήριο. Είχε έξι κίονες εσωτερικά και ίσως κωνική στέγη με κεραμίδια. Επίσης, στη Θόλο υπήρχαν ένα μικρό δωμάτιο μαγειρείο και ένα δεύτερο που ήταν μάλλον αποθήκη. Αργότερα προστέθηκε ένα πρόπυλο. Το 2ο αιώνα μ.Χ. το κτήριο επισκευάστηκε και άλλαξε μορφή. Η Θόλος ήταν η έδρα των πενήντα πρυτάνεων, δηλαδή των πενήντα βουλευτών από τις δέκα φυλές που δημιουργήθήκαν από τον Κλεισθένη. Οι πρυτάνεις αποτελούσαν κατά κάποιον τρόπο την κυβέρνηση της αθηναϊκής δημοκρατίας. Ασκούσαν τη διοίκηση και είχαν πρόεδρό τους τον Επιστάτη των Πρυτάνεων. Όταν έληγε η θητεία των πρυτάνεων, αντικαθιστούνταν από άλλους πρυτάνεις, άλλης φυλής. Οι πρυτάνεις σιτίζονταν με δημόσια δαπάνη στη Θόλο. Δεκαετπά από αυτούς διανυχτέρευαν μέσα στο κτήριο για να μπορούν να αντιμετωπίζουν έκτακτες ανάγκες. Στη Θόλο τέλος φυλλάσσονταν τα επίσημα μέτρα και σταθμά του αθηναϊκού κράτους.
ΤΑ ΒΟΥΛΕΥΤΗΡΙΑ

Στη βόρεια πλευρά της Θόλου βρίσκονται ερείπια από το Νέο Βουλευτήριο, το οποίο οικοδομήθηκε γύρω στα τέλη του 5ου αιώνα π.Χ. Υπάρχει επίσης και το πρόπυλό του, που είναι μεταγενέστερο. Το Νέο Βουλευτήριο ήταν ορθογώνιο πρόστυλο κτήριο, αλλά δεν μπορούμε σήμερα να καταλάβουμε την αρχιτεκτονική του. Χρησιμοποιούνταν κυρίως για τις συνεδριάσεις της Βουλής των πεντακοσίων. Η βουλή των πεντακοσίων αποτελούνταν από πενήντα βουλευτές από κάθε μία από τις δέκα φυλές. Οι πενήντα βουλευτές της κάθε φυλής λειτουργούσαν ως ενιαίο σύνολο και ασκούσαν μία από τις δέκα προεδρίες του σώματος. Η βουλή συνεδρίαζε κάθε μέρα εκτός των εορτών και ήταν ένα από τα δύο νομοθετικά σώματα που συγκαλούνταν σε τακτά χρονικά διαστήματα. Κύριο καθήκον της ήταν η προετοιμασία των νόμων που θα ψηφίζονταν από την εκκλησία του δήμου. Τα δύο αυτά σώματα έφεραν αμοιβαία την ευθύνη, όπως διαπιστώνεται και από τη φράση «έδοξεν τη βουλή και τω δήμω » στα επίσημα αθηναϊκά ψηφίσματα. Υπήρχε και ένα Παλαιό Βουλευτήριο. Επειδή δεν επαρκούσε σε αυτό ο χώρος των συνεδριάσεων, αυτές μεταφέρθηκαν στο Νέο Βουλευτήριο. Το Παλαιό χρησιμοποιούνταν πλέον για τη φύλαξη κρατικών αρχείων και για τη λατρεία της θεάς Ρέας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: