Τετάρτη, 25 Απριλίου 2012

Άσκηση


Εντοπίστε στο διαδίκτυο ποια είναι τα επόμενα οικοδομήματα που φέρουν την επίδραση του Παρθενώνα. Δημιουργήστε μια δική σας παρουσίαση στην οποία θα βάλετε:

α) τη σχετική εικόνα που θα εντοπίσετε στο διαδίκτυο,

β) μια λεζάντα κάτω από την εικόνα του κτηρίου με την ονομασία του

γ) σύντομα σχετικά σχόλια.

d) Όταν δημιουργήσετε την παρουσίασή σας θα την αναρτήσετε στον φάκελό σας στο wiki του μαθήματος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: