Τρίτη, 13 Ιανουαρίου 2009

Αντωνυμίες

Οι αντωνυμίες στο μάθημα των λατινικών (με τα ΝΑΙ & τα ΟΧΙ), μετά τη συμφωνία μας ενόψει της εξέτασης.

Antonymies
View SlideShare presentation or Upload your own.

Δεν υπάρχουν σχόλια: