Τετάρτη, 4 Φεβρουαρίου 2009

Τα γένη των τριτοκλίτων ονομάτων


Δίνονται συγκεντρωτικά τα γένη των τριτοκλίτων ονομάτων (με τις εξαιρέσεις τους) της Λατινικής. Τα περισσότερα παραδείγματα είναι παρμένα από ονόματα που έχουμε ήδη συναντήσει ή θα συναντήσουμε στα κείμενα του εγχειριδίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: