Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2008

Τα σχήματα λόγου


Συστηματικές πληροφορίες για τα σχήματα λόγου που συζητήσαμε στο μάθημα των Ρητορικών κειμένων μπορείτε να βρείτε σε αυτόν τον δεσμό. Οι πληροφορίες αντλούνται από το σχολικό συντακτικό της αρχαίας ελληνικής γλώσσας. Στην αγγλική γλώσσα υπάρχει ένας χρήσιμος τόπος με το λεξιλόγιο αντιπροσωπευτικών ρητορικών όρων εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: