Τρίτη, 14 Οκτωβρίου 2008

Οι Τριάκοντα Τύραννοι
Μπορείτε να συντάξετε το κείμενό σας για το καθεστώς των τριάκοντα τυράννων, χρησιμοποιώντας και τις επόμενες πηγές:
1. Το τέλος των τριάκοντα
2. Ο πελοποννησιακός πόλεμος
3. Ο ηγέτης των δημοκρατικών Θρασύβουλος
4. Θηραμένης

Δεν υπάρχουν σχόλια: