Τετάρτη, 3 Δεκεμβρίου 2008

Ερώτηση


Ποια από τα στοιχεία των παραγράφων 9-13 του λόγου του Μαντίθεου πιστεύετε ότι θα χρησιμοποιούσε κάποιος συνήγορος κατά την αγόρευσή του σε μια σύγχρονη δίκη, για να αναδείξει το ήθος του πελάτη του;

Δεν υπάρχουν σχόλια: