Πέμπτη, 16 Οκτωβρίου 2008

Αδίδακτο κείμενο 2

Το κείμενο που θα συνεξετάσουμε την επόμενη εβδομάδα βρίσκεται εδώ. Τα διαφορετικά χρώματα των προτάσεων, όπως φαίνεται και στην επόμενη εικόνα, παραπέμπουν σε διαφορετικές ως προς το είδος τους προτάσεις. Οι ίδιες, ως προς το είδος τους, προτάσεις στίζονται με το ίδιο χρώμα, ανεξάρτητα από τις επιμέρους τους διαφορές.
Lysias 1 3
View SlideShare document or Upload your own.

Δεν υπάρχουν σχόλια: